Bireyler Nasıl Yardım Toplama İzni Alır?

Birezler nasil bagis toplar

Bireysel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Benvarim.com’da profil açma talebiyle her hafta karşılaşıyoruz. Bu tür sorulara verdiğimiz cevabı herkesle paylaşma ihtiyacı hissettik. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Gerçek kişiler yardım toplayabilir mi? 

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya bir kaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler yardım toplayabilirler.

Gerçek kişiler yardım toplama faaliyetleri için nerden izin alırlar?

Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili bu işlemler İl Dernekler Müdürlüğü’nce yürütülür.  İl Dernekler Müdürlüğü’nün olmadığı illerde ilçe çapında faaliyetler için Kaymakamlığa, il çapında faaliyetler için Valiliğe başvurulur.

İnternet üzerinden yardım toplamak isteyen gerçek kişiler nerden izin alırlar?

Bu yardım toplama faaliyeti birden fazla ilde yardım toplama olarak değerlendirilecek olup başvuruda ayrıca belirtilecek gerçek kişiler ikametgahlarının bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğü yardım toplama birimine başvuracaklardır.

İzin almak için gerekli belgeler nelerdir? 

Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve mülki amirliğe sunulmak üzere dilekçe , dilekçe ekinde,

  • Toplanacak yardım miktarını belirleyemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,
  • sorumlu kurul üyelerine(3 kişi) ait 2’ şer adet vesikalık resim ile
  • yine bu kişilerin TC Kimlik numaraları adresleri ve
  • adli siciliyle ilgili beyanı gerekmektedir.

Kamu görevlisi kişiler yardım toplayabilir mi?

Evet. Ancak ilgili mülki amirlerinden izin almaları gerekir.

Dernek Yetki Belgesi ile yardım toplanabilir mi?

Hayır. Yardım Toplama ayrı bir izne tabi bir faaliyettir.

Benvarım.com da gerçek kişiler yardım toplama kampanyalarını nasıl tanıtabilirler? 

Ulusal düzeyde Yardım Toplama izni almış olan gerçek kişiler, bu belgeleri ibraz etmek kaydı ile yardım toplama kampanyalarını tanıtabilirler.

Gerçek kişilerin Benvarım.com üzerinden yaptıkları tanıtımlar sonucu topladıkları yardımlar için ne gibi belgeler düzenleyeceklerdir?

Gerçek kişiler, Benvarım.com üzerinden tanıtacakları yardım toplama kampanyaları için yardım toplama izni alınmış özel makbuz veya biletleri kullanacaklardır.

Makbuz ve biletler seri numaralı olarak bastırılır ve noter damgalı olarak satışa arz edilir. Makbuzların asıl ve koçanlarında sorumlu kurul üyelerinden en az ikisinin adı bulunur.

Bilet ve davetiyelerde de yine sorumlu kurul üyelerinin en az ikisinin adının bulunması ve ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilmesi zorunludur.